Prověřování rizikovosti osob

Ve spolupráci s Fincentrem Reality a našimi partneři může být prodej, nebo pronájem ještě bezpečnější. A to prověřením rizikových osob na úřadech jako jsou:

> Centrální evidence exekutorů
> Insolvenční rejstřík
> Úřední deska soudních exekutorů
> Osoby hledané policí ČR
> Centrální evidence exekucí SR
> Registr úpadcov na Slovensku

Některé databáze jsou spoplatněny. My však dokážeme pro vás připravit výstup, ve kterém jsou všechny záznamy pohromadě. A v případě podezření na rizikovou osobu ZDARMA.

 

JAKÉ JSOU VÝHODY TAKOVÉHO PŘEHLEDU?


Při prodeji
¬ Prověření strany prodávající vede k větší kontrole nad prodejem nemovitosti a zároveň tomu, že před vyhledáváním zájemce budeme vědět, zda není nutné obrátit se na exekutora či insolvenčního správce a prodej řešit s ním. Pokud je prodávající v exekuci či insolvenci, zpravidla mu je odebráno „dispoziční právo“, tzn. že není oprávněn sám bez vědomí (typicky insolvenčního správce) nemovitost prodat. V přehledu je navíc uveden i konkrétní exekutor, díky čemuž budeme rychle vědět, na koho se obrátit.
¬ Prodávající nemusí nic zjišťovat a vše zařídíme za něj. Občas se stane, že zapomene prodávající na pokutu či banální záležitost, která vede k exekučnímu řízení a prodávající o ní mnohdy ani neví. Problém pak nastává, když v průběhu vkladového řízení či těsně před ním „skočí“ na nemovitosti exekuce. Toto prověření je na druhé straně skvělým argumentem pro kupujícího, že se tohoto nemusí obávat, jelikož jsme prodávajícího prověřovali a na nic, co by mohlo ohrozit obchod, jsme nepřišli.
¬ Zároveň při výběru vhodného zájemce doporučujeme prověřit též jeho situaci, která v případě výběru může vést k selekci rizikových a nerizikových klientů (tedy zejm. zda bude či nebude schopen cenu uhradit).


Při nájmu
¬ Při nájmu platí obdobná argumentace jako u prodeje, kdy nad to připadá prověření bonity nájemce. V dnešní době je daleko rizikovější pro vlastníka nemovitosti sjednání nájmu, resp. záruka, že nájemce bude či nebude schopen hradit nájemné. Občanský zákoník chrání zejména nájemce a pronajímatel je v poměrně nevýhodném postavení. Prověření rizikovosti zájemců tak může vést k předejití případných budoucích sporů a dá možnost volby pronajímateli, s kým nájemní smlouvu uzavře.
¬ Pro nájemce je prověření pronajímatele též důležité, jelikož v případě exekuce pronajímatele reálně hrozí návštěva exekutora v nemovitosti a nepříjemného dokazování co z interiéru je či není nájemce, a co patří pronajímateli. V této oblasti doporučujeme společně s nájemní smlouvou vždy uvádět přesný a jmenovitý seznam movitých věcí (typicky nábytku a jiného vybavení), které se v nemovitosti nachází – tedy je ve vlastnictví pronajímatele, či, že se nemovitost pronajímá prázdná. V případě takové „návštěvy“ pak nájemce může jednoduše předložit nájemní smlouvu a dokázat, co je jeho a co ne.